Trần Văn Hải

TRẦN VĂN HẢI
FOUNDER NATAFU

HỌC HỎI – KIẾM TIỀN – CHIA SẺ

Mọi kiến thức khi ta tiếp thu chỉ là lý thuyết. Để thành công cần phải hành động. Hành động ở đây nghĩa là phải biến những lý thuyết nghe được, học được để áp dụng vào thực tế.

Rất nhiều người mà tôi nghe họ nói rằng sách vở chỉ là lý thuyết. Nhưng bạn có biết rằng những kiến thức, tư liệu trong sách vở đều được ghi chép từ thực tế hay không?

Đọc sách nhiều không giúp chúng ta thành công hơn. Nhưng đọc sách nhiều nó sẽ giúp chúng ta có nội lực vững vàng hơn. Sống sâu hơn và học được nhiều điều từ những thất bại của người khác. Vì chúng ta không sống đủ lâu để trải nghiệm hết tất cả các vấn đề.

Lý thuyết thành công thì có rất nhiều nhưng lý do thất bại chỉ có một. Vì vậy hãy hạn chế nghe các thuyết giảng về thành công. Hãy học các bài học thất bại sẽ bổ ích hơn nhiều.

TRẦN VĂN HẢI – NATAFU