CÁC BƯỚC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC DÀI HẠN

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC DÀI HẠN
• Xây dựng kế hoạch tổng thể về chiến lược (Master plans) : Xây dựng các đầu mục chính, team thực hiện, team hỗ trợ, mốc thời gian hoàn thành.
• Đánh giá lại tầm nhìn và các chiến lược đã triển khai trong quá khứ : Đánh giá những điểm mạnh yếu trong việc thực thi chiến lược đã và đang triển khai.
• Đánh giá nội bộ : năng lực sản xuất, marketing, bán hàng, kênh phân phối, chính sách kinh doanh, năng lực nhân sự, tài chính, công nghệ, CNTT…
• Phân tích SWOT nội bộ từng phòng ban -> Tổng hợp SWOT.
• Thu thập số liệu vĩ mô, số liệu của ngành : Đánh giá môi trường kinh doanh của doanh nghiệp.
• Thu thập số liệu nội bộ DN, phân tích và đánh giá : Điểm mạnh cần phát huy, điểm yếu cần khắc phục.
• Phân tích PEST.
• Phân tích Five Forces.
• Phân tích McKinsey 7S.
• Phân tích CPM.
• Phân tích Value Chain.
• Phân tích LifeCycles.
• Hình thành những mục tiêu chính cần đạt.
• Hình thành những chiến lược bước 1.
• Phân tích Space (kiểm định chiến lược).
• Phân tích GE (kiểm định chiến lược).
• Phân tích BCG (kiểm định chiến lược).
• Hình thành những chiến lược bước 2.
• Phản biện chiến lược.
• Lựa chọn những chiến lược chủ đạo để triển khai.
• Xây dựng kế hoạch triển khai chiến lược 1 cách đồng bộ : Roadmap, cơ cấu tổ chức, kế hoạch tài chính, kế hoạch nhân sự, kế hoạch sản xuất, kế hoạch marketing, kế hoạch kinh doanh…
Tác giả: Pham Minh Tri – Group PTDNV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Blog không cho phép copy nội dung.

Hãy đọc và ghi chép lại vào sổ học tập của bạn.

Xin cảm ơn !