TỪ LÀM THUÊ LÊN LÀM CHỦ: CÔNG THỨC 2 BÁNH XE, 4 NGUYÊN TẮC, 8 ĐỪNG

TỪ LÀM THUÊ LÊN LÀM CHỦ: CÔNG THỨC 2 BÁNH XE, 4 NGUYÊN TẮC, 8 ĐỪNG
I. 2 Bánh xe:
Bánh xe kéo – Mục tiêu: Xác định mục tiêu rõ ràng để tạo động lực và định hướng cho cả nhóm.
Bánh xe khởi động – Khích lệ: Khen thưởng và khích lệ tinh thần giúp nhân viên hăng say làm việc.
II. 4 Nguyên tắc:
Nguyên tắc vui vẻ: Tạo môi trường làm việc thoải mái, giảm áp lực để激发 nhân viên sáng tạo.
Nguyên tắc kết quả: Nhấn mạnh vào kết quả công việc, bao gồm tốc độ, hiệu suất, chất lượng và số liệu cụ thể.
Nguyên tắc hợp tác: Khuyến khích tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong nhóm.
Nguyên tắc phát triển: Tạo điều kiện cho các thành viên phát triển kỹ năng và kiến thức, đồng thời tạo cơ hội thăng tiến.
III. 8 Đừng:
Đừng “làm việc”, hãy “làm người”: Lãnh đạo cần chú trọng đạo đức, rèn luyện bản thân trước khi dẫn dắt người khác.
Đừng làm “dê đầu đàn”, hãy làm “sói đầu đàn”: Lãnh đạo cần bản lĩnh, mạnh mẽ để dẫn dắt và truyền cảm hứng cho đội ngũ.
Đừng làm “đại ca”, hãy làm “trọng tài”: Lãnh đạo cần công bằng, minh bạch trong quản lý và giải quyết vấn đề.
Đừng quản “cử chỉ”, hãy quản “lòng người”: Lãnh đạo cần quan tâm đến nhu cầu, mong muốn của nhân viên để tạo sự gắn kết.
Đừng nắm “quyền lực”, hãy nắm “mục tiêu”: Lãnh đạo cần tập trung vào mục tiêu chung, trao quyền và tạo động lực cho nhân viên.
Đừng làm “người chăn nuôi”, hãy làm “nhà tuyên truyền”: Lãnh đạo cần truyền cảm hứng, khơi dậy tiềm năng và thúc đẩy nhân viên phát triển.
Đừng “xây đường” trước, hãy “đập tường” trước: Lãnh đạo cần giải quyết rào cản, mâu thuẫn để tạo môi trường làm việc hiệu quả.
Đừng chỉ nhìn vào “khuyết điểm”, hãy xem cả “ưu điểm”: Lãnh đạo cần phát huy điểm mạnh, tiềm năng của từng nhân viên để họ cống hiến tối đa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Blog không cho phép copy nội dung.

Hãy đọc và ghi chép lại vào sổ học tập của bạn.

Xin cảm ơn !