Sự khác nhau giữa người sống với lòng biết ơn và kẻ bất nghĩa

Sự khác nhau giữa những người sống với lòng biết ơn và những kẻ bất nghĩa, vô ơn là gì bạn biết không? Là những người sống với lòng biết ơn thường chơi thân với nhau, cùng chia sẻ những điều hay, lẽ phải và rủ rê nhau làm việc tốt. Còn những kẻ bội bạc, vô ơn thì tụ tập cùng nhau, bàn bạc những mưu hèn, kế bẩn và lôi kéo nhau cùng làm việc xấu. Người sống với lòng biết ơn là người sống tử tế, tình nghĩa, nhân ái, có trước, có sau. Kẻ vô ơn dễ dàng dứt tình, bội bạc, chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân, dễ dàng sa vào lối sống tham lam, ích kỷ vốn là mầm mống của tội ác. Vô ơn là mầm mống của tội ác!
Chọn sống thế nào, chơi cùng ai là quyền của mỗi người. Chọn nhân nghĩa, tử tế sẽ có bạn bè nhân nghĩa, tử tế. Chọn vô đạo, bất lương sẽ có đồng bọn vô đạo, bất lương. Chim cùng loài bay cùng nhau, nam châm hút sắt, người cùng hệ hút nhau, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã… Đó là quy luật muôn đời rất khó cưỡng, và cũng không khó để quan sát thấy.
Tuy vậy, đôi lúc người ta dễ dãi với những kẻ vô ơn cho đến khi chính họ bị kẻ vô ơn làm hại!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Blog không cho phép copy nội dung.

Hãy đọc và ghi chép lại vào sổ học tập của bạn.

Xin cảm ơn !