Cách giúp NV tự tạo động lực và cảm hứng cho chính họ!

CÁCH GIÚP NV TỰ TẠO ĐỘNG LỰC VÀ CẢM HỨNG CHO CHÍNH HỌ!

Nếu tôi nói hãy tham gia Group PTDNV để ủng hộ tôi, để đóng góp cho cộng đồng…, có lẽ tôi phải đi động viên và truyền cảm hứng cho thành viên mỗi ngày để họ ở lại với Group. Nhưng khi tôi nói: “Hãy tham gia vì lợi ích của chính bạn!”, lập tức họ sẽ suy nghĩ và tự hiểu, rồi tự tạo động lực và cảm hứng cho mình để tham gia và ngày ngày tự giác theo dõi Group (vì họ thấy đúng là càng theo dõi, càng có lợi thật!).
Ở công ty của bạn cũng vậy!
Đừng bao giờ họp và nói với nhân viên rằng hãy đặt lợi ích cty lên trên lợi ích cá nhân, hay bảo họ làm việc này, việc kia vì lợi ích của cty. Thay vì thế, hãy bảo họ làm vì lợi ích của chính họ, và chứng minh cho họ thấy đúng là như vậy (chứ đừng lừa họ). Khi đó bạn sẽ bớt đi phần nào cái việc phải suốt ngày đi động viên, truyền cảm hứng cho họ.
Đó chỉ là một trong vô số cách giúp NV TỰ TẠO ĐỘNG LỰC và TỰ KHƠI NGUỒN CẢM HỨNG CHO CHÍNH HỌ, thay vì bạn phải đi tạo và đi khơi cho họ mỗi ngày!
Tác giả: Nguyễn Hữu Long – Founder Group PTDNV.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *