CHIẾN LƯỢC VÀ VĂN HÓA – AI THEO AI?

Văn hóa doanh nghiệp (corporate culture) bắt nguồn từ giá trị cốt lõi (core values), được thể hiện qua những chuẩn mực đạo đức (code of ethics), chuẩn mực hành vi (code of behaviour / code of conduct). Đó là niềm tin, là gốc rễ, là nền móng (foundation) của doanh nghiệp, nên sẽ không thay đổi, hoặc rất khó thay đổi!

Chiến lược phải được xây dựng trên nền móng các GTCL, chứ không phải ngược lại. Nếu buộc phải chọn giữa chiến lược và văn hóa (vì trái ngược nhau), nhân viên sẽ chọn văn hóa, và họ sẽ không theo chiến lược đâu ạ! Đơn giản là vì nhân viên gắn bó và trung thành với văn hóa, chứ không phải chiến lược! Họ biết rất rõ, nếu chẳng may chiến lược có chết, thì văn hóa vẫn còn!

Ví dụ, nếu GTCL là CHÍNH TRỰC, CAM KẾT, chiến lược không được phép cạnh tranh bằng những thứ đi ngược lại 2 giá trị này. Nếu giá trị cốt lõi là TRUNG THỰC, TỬ TẾ, mọi chiến lược và hoạt động phải đặt trên nền móng kinh doanh trung thực và tử tế…

Các doanh chủ và các nhà quản lý hãy nhớ lấy điều đó để xây dựng chiến lược cho phù hợp với VHDN. Nếu CL đi ngược lại văn hóa và các GTCL, chiến lược sẽ phá sản. Chiến lược có thể thay đổi, copy, bắt chước, nhưng văn hóa thì khó lắm, nếu không muốn nói là không thể!

Bạn thấy đấy, mọi chiến lược, kế hoạch, hoạt động của Group PTDNV đều dựa trên nền móng các GTCL của Group, và không bao giờ đi ngược lại các GTCL đó.

Chính các giá trị cốt lõi là thứ đã hình thành nên văn hóa “SẠCH VÀ XANH” của Group! Bạn có thấy thế và có tin thế không?

Hình minh họa: Văn hóa có thể “làm thịt” chiến lược cho bữa trưa của mình. Ý nói VH rất quan trọng, luôn chiến thắng chiến lược (nếu xảy ra xung đột). Văn hóa là gốc rễ, là nền móng của DN

Tác giả: Nguyễn Hữu Long – Founder Group PTDNV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Blog không cho phép copy nội dung.

Hãy đọc và ghi chép lại vào sổ học tập của bạn.

Xin cảm ơn !