Ngày đầu năm học gì và làm gì?

Ngày đầu năm học gì và làm gì?

Dậy sớm nghiên cứu triết lý kinh doanh bền vững. Học bao nhiêu vẫn không thấy đủ, học trên bàn, học trãi nghiệm bên ngoài, học tất cả mọi thứ, … Miễn là giúp bản thân ngày càng tiến bộ.
“Một Doanh Nghiệp chỉ phát triển bền vững khi làm ăn chân chính, coi trọng đạo đức kinh doanh. Sự thành công của Doanh Nghiệp là kết quả của quá trình tận tụy phục vụ khách hàng, tạo niềm tin với đối tác, quan tâm đến người lao động, và đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Lợi nhuận là quan trọng, nhưng không phải là mục tiêu duy nhất phải đạt được bằng mọi cách, mọi giá. Doanh Nghiệp chỉ bền vững khi biết hy sinh những lợi ích ngắn hạn để xây dựng và giữ gĩn uy tín, hình ảnh của mình”.
“Nguồn từ Group Phát Triển Doanh Nghiệp Việt”
Câu nói “Your vibe attracts your tride” và “Birds of a feather flock together” có nghĩa là “Người cùng hệ sẽ hút nhau” và “Chim cùng loài bay cùng nhau”. Năm mới đến chúc tất cả mọi người vạn sự hanh thông, duyên tùy chọn (tự đến tự đi, không cưỡng cầu). Mọi mối quan hệ đến với nhau một cách tự nhiên. Vì vậy ta cũng nên tự nhiên mà vui vẻ đón nhận.
Mọi chuyện hạnh phúc hay đau khổ đều tư “TÂM” mà ra. TÂM tốt ắt mọi chuyện sẽ tốt, vạn sự sẽ hanh thông.
Bình Dương 01/01/2021 AL (12/02/2021).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Blog không cho phép copy nội dung.

Hãy đọc và ghi chép lại vào sổ học tập của bạn.

Xin cảm ơn !